13x18 negative insert (septum) with cut corners

The Symbol : wkładka do mentora

Wkładka negatywowa 13x18cm z wyciętymi narożnikami do kamer wielkoformatowych takich, jak Mentor

59.00
opak
Reviews
Shipping within 24 hours
Shipping price 0
Personal pickup 0
The Availability Of Duża dostępność
The Weight Of The 0.15 kg

Phone: 48793015354

Leave your phone

Negative inserts are indispensable each time we want to use sheet film (as the ones made these days) in order to take pictures with the older type of photographic camera with film holders designed to take glass negtives. The inserts provide the necessary rigidity allowing the film to remain flat while taking the correct position inside the holder so that the negative plane is in the same location as the ground glass. 

Unfortunately, different types of holders require different types of inserts. For example, the Globica holders allow the user to choose the inserts with edges folded along the whole length of the insert while the same insert in a Mentor holder will be diagonal making it impossible to maintain proper focus. It is precisely for this type of holders that we prepared the inserts with cut corners, based on the original Mentor inserts

Niestety, różne typy kaset wymagają użycia innych typów wkładek. Dla przykładu kasety aparatu Globica pozwalają na wykorzystanie wkładek, których krawędź zawinięta jest wzdłuż całej swej długości, podczas gdy w kasetach do Mentora wkładka ta będzie znajdować się w ukośnej, nie pozwalającej na zachowanie właściwej płaszczyzny ostrości. Z myślą o takich właśnie kasetach przygotowaliśmy wkładki z wyciętymi narożnikami, wzorowane na oryginalnych wkładkach do aparatu Mentor.

There is currently no comments or ratings for this product.